Khoen tròn
Kích thước: TFPL061-20ly
Mã số : TTFPL034-2
Màu : Nhiều màu