Khoen xỏ quai 2 lỗ
Kích thước: TF42-23ly
Mã số : TTFPL028
Màu : Nhiều màu