Móc vớ
Kích thước: TF99
Mã số : TTFPM001-1
Màu : Nhiều màu