Nút chân bàn
Kích thước: Nhiều kích thước
Mã số : TTFKT002-1
Màu : Nhiều màu