Đế Giày
Kích thước: Nhiều kích thước
Mã số : TQ-135
Màu : Nhiều màu