Logo
Kích thước: Nhiều kích thước
Mã số : TTFLG001
Màu : Nhiều màu