Tem PVC
Kích thước: Cập nhật sau
Mã số : TFLG047
Màu : Nhiều Màu